Waardebepaling van jouw bedrijf: wat is het waard?

De waardebepaling van een bedrijf: o zo belangrijk, maar hoe pak ik dit aan? Hoe zit het met de vuistregels en is het verleden eigenlijk wel zo belangrijk? Leer meer over het volgende:

  • Belangen van de koper
  • Belangen van de verkoper
  • Vuistregels bij de waardebepaling van een bedrijf
  • De juiste aanpak

De belangen van de verkoper en de koper zijn ontzettend belangrijk bij een bedrijfsovername. Er moet geen ruzie ontstaan. Lees jij mee over de waardebepaling van een bedrijf? 

Wat zijn vuistregels voor het bepalen van de waarde van een bedrijf? 

Voor de berekening van de waarde van een bedrijf wordt over het algemeen vaak gebruik gemaakt van vuistregels maar ook van historische cijfers. Het is gelijk goed om te vermelden dat daar ook nadelen aan kleven: het grote nadeel van deze methodes is namelijk dat ze vooral kijken naar het verleden en niet naar de toekomstige verdienvermogens van een bepaald bedrijf. Natuurlijk is dat voor een koper het meest belangrijk, kijk maar eens naar de belangen bij een bedrijfsovername. Bij een bedrijfsovername wil zowel de koper als ook de verkoper kunnen vaststellen wat de waarde van de betreffende onderneming nou echt is. Je zult dat toch moeten kijken of je een objectieve waardering hebt waarmee je kunt werken, want in de praktijk worden veel methodes gebruikt die een bedrijfswaardering standaardiseren en deze methodes nemen vooral de historische boekhoudkundige cijfers als uitgangspunt, hetgeen snel een eerste indicatie geeft van de waarde van een bedrijf. Het nadeel is wel dat er in de toekomst heel veel anders kan gaan en de koper is daar vooral in geïnteresseerd. Hoe zal het later met een bedrijf gaan? Wat er is gebeurd zal natuurlijk leiden en moet ook mee worden genomen in de waardebepaling van een bedrijf maar deze waardebepaling van een bedrijf zal zich vooral richten op andere vormen zoals de toekomst, omdat we helaas nog niet terug in de tijd kunnen reizen. Om een korte conclusie te geven: vuistregels zijn dus gebaseerd op historische cijfers, de winst in de toekomst wordt op deze manier gelijk gesteld aan het gemiddelde van afgelopen jaren. Voor de waardebepaling van een bedrijf zul je mee moeten nemen dat winsten uit het verleden absoluut geen garantie bieden voor de toekomst. De verkoper kan zeer bepalend zijn geweest voor het commerciële succes dat vaak achter een bedrijf zit. 

Hoe pak ik de waardebepaling van een bedrijf goed aan? 

Bij de waardebepaling van een bedrijf moet je eens kijken naar de waardering volgens de rentabiliteitswaarde. Dit is zogezegd een eenvoudige manier om de contante waarde van de te verwachte winst te bepalen en deze berekening zal in twee stappen volgen. Allereerst zul je de normale winst op basis van gemiddelde en genormaliseerde winst uit het verleden moeten bepalen. Daarna zal je de verwachtingen moeten formuleren die je voor de toekomst hebt, want uiteraard zijn deze er. De rendementseis is vaak gebaseerd op de rente die er bestaat op een langlopende risicoloze belegging en daarop een opslag voor branche- en ondernemersrisco. Onthoud ook bij de waardebepaling van een bedrijf dat belangen van de koper en koper niet altijd gelijk lopen. 
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn