Wilt u smartengeld voor een whiplash aanvragen?

Smartengeld bij een whiplash, bestaat dat? Als dat bestaat, hoe werkt dat dan precies? Wat moet je ervoor doen, hoe kun je het aanvragen, dat zijn allerlei belangrijke vragen die jij moet gaan beantwoorden als jij aanspraak wilt maken op smartengeld bij een whiplash. In dit verband is het belangrijk dat je weet wat een whiplash precies is en waardoor het ontstaat. En is er ook blijvende schade als dit jou overkomt? Wij hebben het allemaal voor je uitgezocht. Als eerste wordt uitgelegd wat een whiplash is en vervolgens zal ook kort aandacht worden besteed aan wat smartengeld precies inhoudt. Smartengeld is namelijk een belangrijk begrip in dit verband, zeker in verband met een whiplash.

Wat is een whiplash precies?

Een whiplash, dat is erg vervelend. Maar wat is het precies, een whiplash? Om smartengeld bij een whiplash te ontvangen zal het natuurlijk wel erg moeten zijn. Een whiplash is het volgende. Whiplash is een nekletsel als gevolg van een krachtige, snelle heen-en-weergaande beweging van de nek, zoals het kraken van een zweep. Whiplash wordt vaak veroorzaakt door auto-ongelukken aan de achterkant. Maar whiplash kan ook het gevolg zijn van sportongevallen, fysieke mishandeling en andere soorten trauma’s, zoals een val. Whiplash kan een nekverstuiking of verrekking worden genoemd, maar deze termen omvatten ook andere soorten nekletsels. En dan komen we bij smartengeld, wat moet je je daarbij voorstellen? 

Smartengeld bij een whiplash ontvangen: hoe werkt dit? 

Smartengeld, eventueel bij een whiplash – komt neer op het volgende. Men heeft in het algemeen recht op smartengeld wanneer door toedoen van iemand anders letselschade wordt opgelopen. De emotionele schade die men ervaart door het letsel, is uit te drukken in een immateriële schadevergoeding. De hoogte van de immateriële schadevergoeding – dus het smartengeld – is voorts afhankelijk van diverse factoren. Het hangt in het algemeen dus erg af van de omstandigheden van het geval, laten we het zo stellen. Smartengeld bedragen bij onder meer een whiplash berekenen gaat als volgt. Om het smartengeld bij een whiplash te berekenen wordt allereerst gekeken naar wat voor soort letsel de persoon heeft opgelopen en de ernst van het letsel. Hoe ernstig het letsel blijkt wordt vervolgens uitgedrukt in een percentage dat gelijkstaat aan het verlies van functie alsmede de derving van de levensvreugde van de persoon, dat zijn beide dus factoren die meespelen. Daarnaast wordt er onder meer gekeken naar de volgende factoren en de volgende vragen zullen dan ook worden gesteld. Wat is de leeftijd van het slachtoffer? Hoe lang duurt het genezingsproces?
Heeft iemand blijvende pijn? Smartengeld bij een whiplash wordt dus vaak bepaald door te bekijken of er sprake is van blijvende invaliditeit. Het percentage wordt vervolgens als het ware vertaald in geld. Deze manier geeft een redelijke indicatie van het bedrag waar iemand recht op kan hebben, maar hoewel dit zo is, bestaan er ook nog andere factoren die een belangrijke rol spelen. Denk eens aan de volgende factoren:
  • Het verlies van een baan door een ongeval, hierdoor kan worden verhoogd
  • Het slachtoffer kan zijn hobby’s niet meer beoefenen, hierdoor kan ook worden verhoogd
  • Iemand is vaak geopereerd, hierdoor kan ook worden verhoogd

Smartengeld bij een whiplash is dus mogelijk, als jij maar zorgt dat het mogelijk wordt gemaakt! 

http://www.topletselschade.nl/smartengeld-whiplash/

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn